,,Proč se jim daří, a mě ne?“ O osvobození nedoceněného Tvůrce v nás

Současná generace je plná jedinečných bytostí – Tvůrců, jejichž posláním je změnit svět. Z nějakého důvodu ale nejsou viděni, slyšeni, uznáni, doceněni. Nedaří se jim vstoupit do své síly a naplňovat své poslání. I já jsem si kdysi komplexem ,,nedoceněného tvůrce“ prošla, a tak věřím, že mnohým následující sdílení pomůže.

Duše Tvůrců jsou ze své podstaty nositeli tzv. ,,učitelské esence“. Jejich přirozeností je ,,učit“ – tedy předávat a sdílet své znalosti, zkušenosti a poznání. Není to o tom, že by chtěli být guruové. Jednoduše je naplňuje a těší přinášet užitečné informace, potřebnou podporu a motivaci. Jejich inspirace je hnacím motorem pro pozitivní změny ve světě.

Tito průvodci a inspirátoři jsou typem své osobnosti charismatickými vůdci, jež přišli na Zem, aby pozitivně ovlivnili širší okruh společnosti, ne-li celý svět. Tak proč lidé, kteří mají tak úžasné dary, moudrou duši, a mnohdy všestranné nadání, nejsou viděni a slyšeni těmi, kvůli kterým na Zem přišli?
Proč jedni sklízejí ovoce, a druzí ne?

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PROČ JEŠTĚ NEJSME VPUŠTĚNI DO SVÉHO POSLÁNÍ TVŮRCE, JSOU ŘÍZENY:

 •  Božským načasováním
 •  Zralostí duše a mírou přijetí zodpovědnosti
 •  Zpracováním ega, duchovní pýchy a závisti
 •  ,,Syndromem spasitele“ a programem ,,guruů“
 •  Dohodami a smlouvami duší, kdy jsme dali ,,slib mlčení“
 •  Nedostatkem sebe-lásky, sebe-vědomí a sebe-hodnoty

BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ

Ano, vše je řízeno Božským načasováním. Zdroj a naše Vyšší Já ví nejlépe, kdy jsme připraveni vstoupit do své síly a plnit své poslání. Nedá se to nijak obejít. I když máte pocit, že už jste čekali dost dlouho: ujišťuji vás, že vesmír ví nejlépe, co dělá, a proč.

Také jsem si před lety myslela, že už jsem připravená. Zpětně ale musím uznat, že to tak nebylo.

Přestože jsem na sobě hodně pracovala a prošla velkými očistami, stále ve mně byl komplex méněcennosti. Když jsem nebyla přizvána ke spolupráci tam, ke jsem viděla, že disponuji stejnými kvalitami a dary, rozhořel se ve mě plamen hořkosti z nedocenění, a tím pádem i podvědomá závist vůči těm, kteří už docenění jsou.

PŘIJETÍ ZODPOVĚDNOSTI A ZRALÉ SEBEREFLEXE

A to je vnitřní nastavení, které nám zkrátka neumožňuje vstoupit do své síly a plnit své poslání, neboť v této fázi jsme ještě nepřijali plnou zodpovědnost za vše, co prožíváme.

Přijmout zodpovědnost znamená plně procítit a pochopit, že úplně vše, co prožíváme a vidíme na druhých, je odrazem naší minulosti.

Míra přijetí zodpovědnosti se rovná míře vnitřní zralosti.

Zralost nám umožňuje střízlivě zhodnotit své podvědomé motivace (co chci udělat, a proč, jaký je skutečný motiv mého jednání), neboť všichni nějaké máme na základě toho, čím jsme si napříč životy prošli. Díky zralosti a zodpovědnosti jsme bdělí vůči našim reakcím a podvědomým motivacím.

 • MŮŽETE SE ZEPTAT SAMI SEBE:
 • Ovládá mé jednání nějaká manipulativní taktika, nebo strategie myšlení? Co chci svým jednáním získat, zajistit, doplnit?
 • Jsou mé záměry čisté a v rovnováze, anebo se chci někomu zalíbit, abych se zviditelnil/a a zavděčil/a?
 • Používám slova jako prostředek k získání něčeho, co se mi hodí, anebo komunikuji otevřeně a bez příkras?
 • Jak se cítím, když nejsem viděn/a, slyšen/a, i když vím, že disponuji stejnými schopnostmi?
 • Odkud se berou mé pocity nespravedlnosti, závisti, žárlivosti, nebo hořkosti z nedocenění? Z jaké části mého já se ozývají (vnitřní dítě, život vladaře, otroka,..)?

DUCHOVNÍ PÝCHA A DOHODY DUŠÍ ,,ZNEUŽITÍ SÍLY“

Ve chvíli, kdy se duše nedoceněného tvůrce obrátí do svého nitra s těmito otázkami, zjistí, jaké podvědomé programy a zkušenosti minulosti určovaly jeho reakce, a proč. Mnoho duší tvůrců má za sebou životy, kdy byli na velmi významných postech, ovlivňujících celý chod společnosti: panovníci, filosofové, řečníci, renesanční umělci, duchovní mistři,..

Zde byli na svém správném místě, ve své přirozené funkci a poslání. Proto se pak cítí být tak zhrzení a dotčení, když se jim v dalším životě nedaří být opět na výsluní. Kdo má za sebou životy vlivných vůdců, má však za sebou také zkušenost zneužití své síly a manipulace pro sobecké (nevědomé) účely. Je to naprosto normální a přirozená součást vývoje – každý z nás byl v určitém bodě na cestě nevyzrálý a zahalený závojem nevědomosti.

Z těchto životů si pak neseme silný pocit viny, frustracezklamání ze sebe sama. To vše je důležité prozřít a odpustit. Dokud si to nepřiznáme, stín ,,panovníků“ a ,,guruů“ se nám bude projektovat skrze autority a výrazné osobnosti, kteří pak pro nás hrají roli ,,spouštěče“ našeho vnitřního pohrdání a pocitů výlučnosti (duchovní pýchy).

UŽ JEN TÍM, ŽE SI TO PŘIZNÁME, PROCÍTÍME A ROZHODNEME SE, ŽE TÍHU ODPORU NEBUDEME NADÁLE NÉST, VSTUPUJEME DO SVÉ OPRAVDOVOSTI, V NÍŽ JE MOŘE LÁSKY PRO VŠECHNY: PRO TY ,,ZLÉ“, I PRO TY ,,DOBRÉ“. CHCE TO ODVAHU, NEBÝT DOKONALÍ, ČISTÍ A SVATÍ. JE PO VÁS VYŽADOVÁNA SÍLA ODHODLÁNÍ-LÁSKY, PŘIJMOUT SEBE I V ROLI DESPOTŮ, FAŠISTŮ, KATŮ, PROSTITUTEK, LHÁŘŮ, A FALEŠNÝCH GURUŮ.

JAKMILE PROJDETE TÍMTO HLUBOKÝM ,,OČISTCEM“, BUDETE OBDAROVÁNI HNED DVĚMA SLADKÝMI PLODY ZRALOSTI:

🍇 PRVNÍ PLOD ZRALOSTI: ODPUŠTĚNÍ A POKORA 🍇
Jakmile procítíme podvědomé motivace lidí, kteří manipulují a jednají z ega, přestanou pro nás hrát roli ,,spínače“ stínů. Když se sami ocitnete v kůži těch, kterými nechcete být, nezbude vám, než uznat, že i ,,zlí lidé“ jednají z hluboké vnitřní bolesti a přesvědčení, že nejsou milovaní.

Proto jsou ochotni udělat cokoli pro své uznání a ocenění: jedině pro lásku. Jakmile dojdete až sem, odpustíte nejen jim, ale především sobě, neboť žádné ,,my“ a ,,oni“ ve skutečnosti neexistuje.

🍇 DRUHÝ PLOD ZRALOSTI: PŘIJETÍ A SEBE-LÁSKA 🍇
Odpuštění skrze procítění a soucitné pochopení minulosti vás okamžitě zaplaví vlnou lásky ke všem částem vaší bytosti, a to v nevídané míře a intenzitě. Teprve nyní, když jste procítili své ,,temné já“, pochopili jej a odpustili si, se rozpadá zrcadlo projekce, které jste dříve viděli na druhých.

Někdejší křivdy, ukazování prstem, a zhrzené ,,tohle umím taky“, se stane prachem minulosti. Teď už cítíte, že jste stejně hodnotní, jedineční a uznávaní, jako ti, kteří už plní své poslání naplno, neboť jste sami sebe obdarovali čistou láskou bez podmínek.

NEJDE O TO, CO DĚLÁME A JAK JSME TALENTOVANÍ.
URČUJÍCÍ JE TO, CO Z NÁS PODVĚDOMĚ VYZAŘUJE:
JE TO UKŘIVDĚNOST A ZÁVIST, ANEBO RADOST A VDĚČNOST?

Vaše osvobozená tvůrčí síla zalitá soucitem a odpuštěním k vám rázem začne přitahovat nové příležitosti a bytosti, které jsou na stejné vlně, neboť z vás vyzařuje hluboké uspokojení a vnitřní radost ze sebe sama, navzdory tomu, jak moc už to máte ,,rozjeté“ tam venku. Protože vy jste tím, kým jste, v první řadě pro sebe a naplnění své duše. Teprve poté, z poháru svého vnitřního naplnění, dávate druhým a tím jim pomáháte.

Takže to, zda jste tvůrcem, jež naplňuje své poslání a vede druhé k jejich zodpovědnosti, síle a auntenticitě, odpovídá míře vaší vlastní zodpovědnosti, síly a autenticity. Není určující to, co děláme vědomě, ale to, co z nás vyzařuje.

Stejné přitahuje stejné. Když z vás proudí sebenaplněnívděčnost za to, kolik existuje lidí se stejně úžasnými dary, jaké máte vy, zcela jistě se s nimi potkáte a začnete spolu-tvořit nové, jedinečné projekty. Ne proto, že byste se chtěli skrze někoho zviditelnit anebo činit lepšími, ale proto, že se vaše duše přirozeně přitáhnou z bodu svého vnitřního sebenaplnění, aby se navýšil potenciál jejich síly a působení.

SYNDROM SPASITELE A KOMPLEX MÉNĚCENNOSTI

Syndrom zhrzených guru a vladařů, provázející pocit závisti a snahy vetřít se úspěšným do přízně, stojí na straně jangové polarity ega. Pak tu ale máme ještě jinovou polaritu ega, a to je zcela opačný program: syndrom spasitele, anděla a šedé myšky, která nechce být vidět ani slyšet, udělá všechno proto, aby se nemusela ujmout vedení a přiznat si, že má také jedinečné dary, které touží být uplatněny.

Připomínám: mluvíme nyní o duších Tvůrců, kteří mají v poslání být vidět a vést svým příkladem druhé – ne o duších, které mají v plánu duše pracovat ve skrytu a být ve své síle nenápadní, nezpozorovaní druhými.

Duše tvůrců s tímto typem komplexu méněcennosti uzavírají DOHODU či SMLOUVU DUŠE, že už ,,nikdy nebudou užívat svou sílu, aby se nestalo nic hrozného“. Často právě ti, kteří stojí ve stínu své domnělé malosti, byli ve starověkých civilizacích a v dobách, jako je Atlantida, těmi nejvlivnějšími a nejvýraznějšími tvůrci Země, kteří ale ,,šlápli vedle“, a proto se bojí svou sílu znovu užívat.

Další ,,perličkou“ je tzv. ,,SEBEZAŘEKNUTÍ“ (forma sebeprokletí), že ,,už nikdy nepromluvím veřejně / nebudu předávat hlas boží / aby se nikomu nic nestalo“. Tvůrci, kteří se podvědomě bojí vstoupit do své síly, kdysi dávno byli účastni různých katastrof, nebo oni i jejich rod zaplatili životem za to, že byli tím, kým jsou.

Mnozí tvůrci se bojí toho, že když začnou být vlivní, mohou zklamat velké množství lidí, anebo to mohou ,,schytat“ tím, že se stanou terčem pomluv a spiknutí. Jakmile si uvědomíme, že již není potřeba kráčet ve stopách minulosti, a že pouhým pojmenováním těchto programů třímáme v rukou klíč k jejich rozpuštění, můžeme se stát Tvůrci, kterými ve skutečnosti jsme.

Mnohá z těchto témat s velkou pravděpodobností budeme do hloubky řešit také na semináři ,,Tvůrci Nové Země: Hojnost a Svoboda“, který pořádám na impuls z kolektivního vědomí pro všechny tvůrce, kteří již chtějí žít své poslání a odblokovat vše, co je brzdí.

💗
MILÍ TVŮRCI, NAZŘETE VŠECHNY ČÁSTÍ SEBE V ZRCADLE TĚCH, KTEŘÍ VÁS IRITUJÍ A POHORŠUJÍ. ZDE NAJDETE ODRAZ SVÉ MINULOSTI, KTERÁ TOUŽÍ BÝT PŘIJATA. VAŠE ZRANĚNÍ TOUŽÍ BÝT POCHOPENO A ZACELENO VAŠÍM MILUJÍCÍM OBJETÍM.
💗
AŤ UŽ JE VAŠE ZRANĚNÍ SOUČÁSTÍ EXTROVERTNÍHO (GURU, KRÁLOVNA), NEBO INTROVERTNÍHO EGA (ANDĚL, SPASITEL), VĚZTE, ŽE OCENĚNÍ, PŘIJETÍ A PODPORA K VÁM PŘIJDE VE CHVÍLI, KDY VY DÁTE TO VŠECHNO SAMI SOBĚ.
💗
KŘIVDY SE ROZPUSTÍ VE SVĚTLE VAŠEHO VŠEOBJÍMAJÍCÍHO PŘIJETÍ. SVOBODA A PŘEJÍCNOST, JEŽ Z VÁS VYZAŘUJE, K VÁM PŘITÁHNE STEJNĚ TAK SVOBODNÉ A PŘEJÍCNÉ BYTOSTI, S NIMIŽ JE RADOST SPOLUTVOŘIT.
💗
DOVOLTE SI VSTOUPIT DO SVÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU A PLÁNU DUŠE SKRZE UPŘÍMNÉ ZŘENÍ SVÝCH STÍNŮ I SVĚTLA, AŤ VAŠE DARY MOHOU ZAZÁŘIT NAPLNO A OBOHATIT CELÝ SVĚT VAŠÍ JEDINEČNOSTÍ. ČEKÁME NA VÁS. JSTE VZÁCNÍ A JEDINEČNÍ.
POJĎME TVOŘIT SPOLEČNĚ.

💗

S láskou,

Anthea

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.