POSELSTVÍ: MASIVNÍ VLNA ODCHÁZENÍ – EVOLUCE VĚDOMÍ, PŘEROD LIDSKÝCH SRDCÍ & TRANSFORMACE ZEMĚ

Přijala dne 21. 8. 2018: Anthea / Světelní Strážci Země

Možná jste také zaznamenali, že poslední dobou odchází na druhý břeh stále více lidí, obzvláště těch, jejichž mladý věk vyvolává rozporuplné pocity, že opouští tento svět příliš brzy.

Přináším proto vhled a vzkaz od Průvodců na toto téma.
Kéž Vám slouží k dobru a užitku.

P.S. Tento vhled byl původně zveřejněn na mé facebookové stránce Ve Světle Vědomí s Antheou, avšak pro velkou naléhavost a aktuálnost tématu sdílím i zde.

*

Milovaní, jsme s Vámi v těchto časech. Jak jste v nedávné době pocítili, ať už zprostředkovaně či na vlastní kůži, stále přibývá těch, kteří opouštějí svá fyzická těla. 

Rádi bychom do vašich srdcí vnesli mír a porozumění, které pootočí vás úhel pohledu na tuto velkou Událost. Velká vlna odcházení se vás totiž bude ještě delší dobu dotýkat.

Nechceme uvádět časové údaje, neboť vy sami jste tvůrci změn na linii čsoprostoru. Nicméně jde se o proces, který ještě nabere na intenzitě a je mnoho důvodů, proč se tak děje.

V PRVNÍ ŘADĚ, VLNA ODCHÁZENÍ JE CELOPLANETÁRNÍ A MEZIGALAKTICKOU UDÁLOSTÍ, JEŽ BYLA DOPŘEDU ,,NAPLÁNOVANÁ“ A ODSOUHLASENÁ VAŠÍ DUŠÍ PŘED VTĚLENÍM.

Na jemněhmotné úrvovni jste jako svůj souhlas vyzářili ze svého bytí požehnání do určitého časoprostorového bodu na mřížce planety, který se právě v této době aktivuje.

Požehnali jste tento zlomový bod s vědomím, že až se spustí jeho děj, zažijete jej na vlastní kůži, protože jste toužili být účastni evoluce lidského Srdce-Vědomí.

Mnozí se ptáte, proč tomu tak vlastně je a k čemu událost odcházení velkého počtu duší slouží. Je zde několik vrstev, které bychom vám rádi vnesli do vědomí a podpořili tak vaše uchopování této zkušnosti ve fyzické realitě.

* OČISTA A TRANSFORMACE ZEMĚ OD NÍZKÝCH VIBRACÍ

Jak víte, Země prochází a ještě bude procházet silnou očistou. Gaia dospěla do bodu, kdy potřebuje nechat na svém těle, po svém boku vyrůstat ty děti Země, které s ní tvoří v jednotě. Ti, kteří jdou sami proti sobě, jdou i proti Zemi.

Duše, které se zde zacyklyly a neprošly za závoj rozpomnění, jsou zde natolik nešťastné, že dospěly do fáze vnitřní smrti. V zájmu jejich i v zájmu matky Země se proto jejich duše rozhodla k odchodu, mnohdy i za katastrofických či zvláštních, ,,náhodných“ okolností.

NENÍ ZDE NIKDO, KDO BY TYTO ZBLOUDILÉ DUŠE SOUDIL. MATKA ZEMĚ A VESMÍR MILUJE VŠECHNY BYTOSTI STEJNOU MĚROU. DĚJE SE POUZE TO, ŽE TO, CO BYLO JIŽ DLOUHO OTISKNUTO NA ÚROVNI DUŠE, SE VYZAŘUJE NAVENEK DO FYZICKÉ REALITY.

* POZVEDÁNÍ VIBRACÍ PLANETY A VÝZNAM ODCHÁZENÍ SILNÝCH PRACOVNÍKŮ SVĚTLA

Jsou zde i tací, kteří zde mají tzv. ,,splněno“; svůj záměr zde již naplnili a nenachází další důvod, proč zde být v současném těle.

Někteří z nich jsou silní pracovníci světla, kteří mají v záměru duše dále pdoporovat pozvedání vibrací planety z úrovně éterických říší a současně dopřát své duši regeneraci v čistém, světelném bytí bez forem.

JINÍ TOUŽÍ POKRAČOVAT VE SVÉM POSLÁNÍ V NOVÉM TĚLE.

Tyto duše si přejí převtělit se nedlouho po smrti do nového fyzického těla, které bude odproštěno od rodových zátěží. Zvolili si nyní za života rozdělit si své poslání ,,na dvě části“ a dokončit jej v novém těle, neboť zjistili, že určitá rodová omezení jsou pro ně zbytečně zatěžující.

Tyto duše touží tvořit nadále již v lehkosti a v takových životních podmínkách, které jim poskytnou plnou podporu pro radostné plnění záměru jejich Vyššího Já.

* OTEVŘENÍ SRDCÍ A VĚDOMÍ

Tím, že fyzická smrt vašich blízkých ve vás otevírá pocity smutku a bolesti, vaše emoční pole je citlivější a stává se tak otevřenějším pro komunikaci s jemněhmotnými sférami.

Když se dozvíte, že vám někdo zemřel, jste plně vtaženi do momentu TADY A TEĎ. Jste zranitelní, otevření a absolutně odevzdaní Existenci samotné. A to je stav vědomí, který je zapotřebí zažívat na planetě čím dál více.

Ať už se považujete za věřící, ateisty, pracovníky světla nebo za  obyčejného člověka, moment fyzického odchodu automaticky obrací vaši pozornost dovnitř a zároveň otevírá vaše vědomí do širého vesmíru, odkud toužíte zachytit informaci, že je vše v pořádku.

* OŽIVENÍ KOMUNIKACE S PŘEDKY A BYTOSTMI SVĚTLA.

Když jste ještě byli součástí dávnověkých vyspělých civilizací, bylo pro vás přirozenou a běžnou součástí života být v denodenním kontaktu s vašimi zesnulými blízkými a předky ve všech rodových liniích.

Využívali jste schopnost živé komunikace (channeling) pro dobro každého jednoho z vás v a cítili jste díky tomu vnitřní integritu, pospolitost a životodárnou, blaženou sílu vyvěrající z vašeho stabilního základu.

Na vašich každodenních rozhodnutích se v dávných dobách podíleli vaši předkové, jimž jste naslouchlali z říše Ducha. Obdarovávali jste tak Matku Zemi vším, čeho si žádala a vraceli jste jí bezpodmínečnou lásku a péči, kterou vás sama zahrnovala.

To je jádro přirozeného koloběhu života: soudružnost života na zemi i mimo ní, ve vašem pojetí soudružnost ,,života a smrti“, bok po boku, v harmonii a úctě, neboť není jednoho bez druhého.

TOTO ŽIVÉ SPOJENÍ MEZI SVĚTY BYLO NA DLOUHOU DOBU NA VĚTŠINĚ MÍST PLANETY PŘERUŠENO A VY SE NYNÍ MÁTE ZNOVU NAUČIT SE SVÝMI PŘEDKY KOMUNIKOVAT TAK, AŤ MEZI VÁMI PROUDÍ PODPORA, SMĚREM K VÁM, I K MATCE ZEMI.

* PŘIJETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŽIVOT

Vlna odcházení vás obrací zpět k vašemu jádru vás samých, až na samotný holý základ toho, kým jste, odkud přicházíte a proč tu jste.

KDYŽ SE SETKÁTE S FYZICKOU SMRTÍ, DOSTÁVÁ SE VÁM NEVÝSLOVNÉHO DARU: JIŽ ZDE NENÍ NIC NAVÍC. VE SVĚTLE SMRTI SE ROZPOUŠTÍ VŠE, CO NEMÁ SKUTEČNOU HODNOTU, KTERÁ PŘETRVÁVÁ VĚKY.

SPOJUJETE SE SAMI SE SEBOU, JSTE VĚČNOU DUŠÍ, KTERÁ CÍTÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, JAK SVÉ DOČASNÉ BYTÍ V TĚLE PROŽIJE.

* NAKONEC DÍKY TOMU VŠEMU DOJDE K ZÁSADNÍ PROMĚNĚ VE VĚDOMÍ A TÍM I V CELKOVÉM NASTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Tato transformace vás povede od vizí k činům a vy spatříte, jak zásadně se mění celý zdravotnický systém, porodnictví, státní správa a vaše vztahy, u nichž to vše začíná.

Už pro vás bude neodkladně důležité projevovat životu úctu, samozřejmě vždy takovými způsoby, jaké jsou ve vašich momentálních možnostech a schopnostech, v souladu s vaší cestou.

AŤ UŽ SE ZAPOJÍTE DO EKOLOGICKÝCH AKTIVIT, PODPOŘÍTE URČITÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY, NEBO VYŽIVÍTE MATKU ZEMI SVÝMI SILNÝMI MYŠLENKAMI HOJNOSTI A POŽEHNÁNÍ, KAŽDÝ DAR VĚNOVANÝ ZEMI, LIDEM, ŽIVOTU, SE POČÍTÁ. KAŽDÝ DAR JE S LÁSKOU VÍTÁN A JE POSLÉZE S LÁSKOU VRACEN ZPĚT K VÁM.

Nemějte proto obavy, milovaní, neboť tato zkušenost je součástí vaší cesty. Přišli jste sem zažít tuto revoluční změnu. Jste její živoucí součástí a záleží jen a jen na vás, jaký přesně nabere spád.

ZŮSTAŇTE OTEVŘENÍ A NECHTE SE VÉST SILOU ŽIVOTA A SMRTI, JEŽ JE JEDNOU A TOU SAMOU ENERGIÍ: LASKAVÝM SVĚTLEM, LŮNEM EXISTENCE.

Ve věčné lásce

Anthea & Světelní Strážci Země

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.