Potřebujete rychlý 

vhled do Vaší situace?

Spojme se on-line.

Akášický vhled on-line (Facebook - Messenger)

- 1 700 Kč -

Tato služba vznikla jako podpora pro ty, kteří potřebují jasný a rychlý vhled do své situace. Výhodou je, že se nemusíme domlouvat na termínu, tak jako u skype / osobního sezení. Jednoduše se domluvíme přes messenger na tématu, Vy mi pošlete své otázky, a já Vám co nejdříve odpovím. Není potřeba, abychom byli ve stejný čas online. Jakmile mi popíšete své téma, odpovím Vám formou hlasových zpráv (přibližně 30 - 40 min. poslechu). V ,,hlasovkách" odpovídám na vaše dotazy, předávám vzkazy od Průvodců, a v případě potřeby nahraji krátkou aktivační meditaci / energetické přenastavení. Máte samozřejmě možnost na sdělení reagovat a požádat o doplnění informací. 


Jaký je rozdíl mezi Skype sezením a konzultací po Messengeru?

Na skype sezení  jdeme do větších hloubek - máme na to více času, téměř dvě hodiny věnujeme všemu, co je potřeba. Většinou začínáme běžnou konzultací, poté předávám vhledy z informačního pole Akáši, a poté pracujeme energeticky, často formou aktivační meditace. Často stihneme vyřešit jedno téma do hloubky a dvě okrajová témata k tomu.

Akášický vhled on-line je na termínu a času nezávislý. Můžete mi kdykoli po naší domluvě formou hlasových či písemných zpráv popsat vaše téma, a já vám ve volném čase odpovím. Není potřeba, abychom na to byli oba dva online. Většinou posílám  30 - 40 hlasových zpráv (dle rozsahu tématu), které obsahuje můj vhled do situace, poselství k němu, a energetické ladění pro přepis.

Většinou lidem stačí, co jim nahraji, ale v případě, že chcete něco vysvětlit či doladit, ráda vám odpovím dalšími zprávami, nepřekračují-li limit naší kozultace, která trvá cca 30-40 min. Můžete se ptát na jedno téma do hloubky, anebo na 2-3 otázky, které však v rámci této formy budou zodpovězeny velmi stručně.

Výhodou je kratší čekací doba, na rozdíl od skype sezení, kde lidé čekají na svůj termín někdy i měsíc a déle. To, že je vhled kratší, nutně neznamená, že jde po povrchu - stejně jako skype, vám může předat důležité ,,aha momenty" a hluboká uvědomění. On-line vhled je ideální, když se rozhodujete o něčem, na čem vám záleží, nebo potřebujete nasměrovat. Řešíte-li však téma, které vás trápí dlouhodobě, pak je rozhodně lepší osobní / skype sezení.

Pokud potřebujete rychlý vhled do vaší situace a nechcete dlouho čekat, pak je pro vás konzultace po messengeru ideální.

Stává se, že se lidem práce se mnou přes vhled po messengeru zalíbí a přejí si pak pokračovat hlubší formou skrze skype / osobní sezení.  Záleží tedy na Vás a na vašich prioritách, co je v tuto chvíli vhodnější.


Objednávejte se přímo na Facebooku přes osobní zprávu. 

Jakmile to bude možné, odpovím Vám.

Margot Gabrielle