PENÍZE OČIMA AKÁŠICKÝCH MISTRŮ * JAK SI PŘESTAT BLOKOVAT PROUD HOJNOSTI?

Peníze jsou každodenní součástí našich životů, dokud žijeme v této době, v tomto světě. Dalo by se říct, že jsou základními stavebními kameny našeho života: máme-li jich nedostatek, do vědomí se vkrádají existenční otázky, naplněné úzkostí, obavami a stresem: jak zaopatřit rodinu? Jak zaplatit nájem, účty a další záležitosti, které k životu v této společnosti patří?

Nedostatek peněz vytváří domnělá omezení v  naší mysli. A přestože omezení v mysli jsou pouze domnělá, tváří se natolik reálně, že mají tu moc rozhojňovat další koloběh nedostatku a strádání.

Nemám v úmyslu poukazovat na sílu pozitivního myšlení a na možnosti, jak si přitáhnout více hojnosti do života; ostatně, na toto téma se můžete dočíst ve vodách internetu víc než dost.

Ráda bych s vámi posdílela mou osobní zkušenost a úhel pohledu, ke kterému mě dovedly informace z akášického pole vědomí.

Než na sebe ale ,,prásknu“, jaká byla má cesta od chudoby k hojnosti, zvu Vás k ponoru do moudrých slov akášických mistrů, jejichž prostřednictvím jsem zapsala tento vhled na téma ,,Finance a jejch hodnota v našich životech“.

 

Milovaní, rádi bychom vám sdělili několik zásadních inormací, které naladí vaše pole na přijímání hojnosti.

Je jedno, zda se zaměříte na hojnost v oblasti duševní, zdravotní, vztahové, nebo materiální – jsou to články jednoho řetězce stvoření, jeden reaguje na druhý. Přesto bychom se dnes rádi zaměřili na otázku finanční hodnoty, neboť je to oblast, v níž je stále mnoho z vás nesvobodných.

Je to pochopitelné: v kolektivním vědomí lidstva mají peníze mnoho negativních záznamů.

Schválně, zastavte se na chvíli a zeptejte se sami sebe, co pro Vás peníze znamenají? Jaká slova, obrazy, vjemy, pocity vám naskočí, když na ně pomyslíte? Dejte si na to chvilku..

Výborně. A teď se ohlédněte: jaká klíčová slova vám naskočila? Cítíte v nich energii útlaku, bezpráví, otroctví, zneuctění, omezení? Anebo vám přišla slova, v nichž cítíte neomezený potenciál, pospolitost, svobodu, radost a spolutvorbu?

Mnohým z vás naskočily nepříjemné vjemy a slova s negativním zabarvením, jako např. ,,špinavé peníze“. To je v pořádku, máte plné právo zažívat tyto pocity; jsou součástí vaší prožité zkušenosti z minulosti, která se ve vašem poli navrstvila napříč inkarnacemi. Z této zkušenosti se poté vytvořil automatický návyk, zažité přesvědčení, že ,,peníze / bohatí lidé jsou…“ (dosaďte si to své).

Otázkou je, zda toto zažité přesvědčení chcete nadále držet ve svém poli, v případě, že brzdí vaše za-žívání. Vaše zažívání určuje proud vaší životní energie, jež určuje vaše zdraví a současně proud hojnosti.  Proud hojnosti je fyzicky hmatatený mimo jiné prostřednictvím peněz, které přijímáte a vydáváte.

To je to, čím peníze ve své čisté, prapůvodní podstatě jsou: materializovaným stavem vědomí, v němž se radujete z bytí tady a teď.

V tomto stavu vědomí není kam spěchat, není nač si stěžovat. Máte jisté sny a přání, ale neupínáte na ně přílišné množtví své pozornosti a energie, neboť víte, že se dříve či později stanou, mají-li se stát, je-li to v souladu s Vaší duší.

Prožíváte zcela přirozeně a nenuceně vděčnost za to, co máte. Víte, že je o Vás postaráno, ať už se nacházíte v jakékoli situaci.

Vaše moudrá duše ví, že ať se děje cokoli, Vaše vědomí v danou chvíli obsáhne pouze zlomek pravdy a perly schované na dně oceánu vám zasvítí do očí až mnohem později, s odstupem času.

Proto cítíte hlubokou vděčnost za to, že se vždy máte o koho opřít. Možná to neplatí vždy o vaší rodině, partnerovi nebo přátelích. Ale vždy se můžete spolehnut sami na sebe na sebe a na náruč matky Země, která se ráda postará o Vaše materiální blaho.

Stačí, když si to sami dovolíte. Uvědomte si, že není proč si hojnost zasloužit, neboť ta je vaším přirozeným božským právem.

Hojnost: to je energie radosti a svobodného plynutí, dimenze zázraků a synchronicit. Je to proud života, který dává růst plodným vizím.

Hojnost je síla, která má tu moc ohýbat čas a prostor, aby se stejně naladění spolutvůrci potkali ve správný čas na správném místě a potencovali tak vibrace hojnosti, které rozsévají svou přítomností do prostoru a oplodňují tak Matku Zemi blahodárnou výživou.

To vše je skutečná energie peněz, milovaní. Je to materializace výše popsaného stavu vědomí.

V tomto stavu vědomí neexistuje závist ani porovnávání se, neboť celou svou bytostí víte, že hojnosti je dost pro všechny.

Přejete lásku a radostné, svobodné projevení vašich darů a schopností stejnou měrou sobě samým, tak jako druhým. Díky tomu umíte náležitě ocenit i čas a energii, jaký vkládáte do vašich služeb a aktivit.

Přijímáte příliv peněz jako odraz vaší vnitřní svobody, autenticity a projeveného tvůrčího potenciálu a poté, co vás vyživí, vydáváte peníze obratem směrem k těm, kteří jsou naladěni na stejné vlně jko vy: na vlně hojnosti a požehnání, které tvoří Nebe na Zemi. Ano, je to tak, prostřednictvím peněz.

Potkáváte se s lidmi, kteří žijí svůj potenciál a kteří peníze dávají stejně tak hojně, jako je přijímají.

Víte, že to není o těch zelených papírcích jako takových, ale o energii vřelosti a vděčnosti, s jakou posíláte své peníze do oběhu dál.

Je to o projevení hodnoty, kdy upřímně, z hloubi srdce oceňujete a stejně tak jste zpětně oceňováni i vy.

Milovaní, nebojte se dávát víc; zkuste dát víc, než si myslíte, že si můžete dovolit a uvidíte, co se stane.

Víme, že vám to zní jako otřepaná fráze, ale je tomu skutečně tak: čím více dáváte, tím více dostáváte; to ovšem nevychází z vnitřního kalkulu, že budete dávat, abyste dostávali.

Jakmile se ocitnente na vlně ocenění druhých, děláte to rádi a s naprostou samozřejmostí. A jak se tak přeladujete, začnete vibračně přitahovat lidi, kteří to mají stejně a s absolutní láskou a vděčností ohodnotí i vás a vaši práci.

Odpovězte si upřímně: když šetříte peníze, je za tím moudrá rozvážnost, s jakou si schováváte určitý obnos peněz tzv. ,,na horší časy“, tak jako si veverka schovává oříšky na zimu, anebo je za vaším šetřením vnitřní svázanost, která vám praví, že si nemůžete dovolit z našetřených peněz něco ,,utratit“?

Pokud šetříte peníze z místa vnitřní svázsnosti a vydáváte velkou část své pozornosti-energie na hodnocení a kritiku (ne)dostupnosti služeb a věcí, pak sami sobě blokujete proudění energie v těle a spou s tím i volný příliv a odliv financí ve věčném koloběhu hojnosti.

Představte si, že vaše bytost (mysl, emoce, tělo) je jako vana, ve které jste se právě vykoupali, ale nevypustili jste ji; přesně to se děje, když prodléváte ve výše zmíněném stavu vědomí. Vaše voda emocí a myšlenek je již zakalená, mdlá, nevyžvující – a vy ji v sobě  přesto držíte, protože se podvědomě bojíte toho, co se stane, když vyndáte špunt a vypustíte ji. 

Každé vaše omezující přsvědčení o penězích je jako takový špunt, který když vyndáte, vytryskne z vašeho podvědomí ono omezující přesvědčení, aby se vše, co vás nepodporuje, mohlo vibračně přeměnit ve světle nového uvědomění.

Mnozí z vás již tvoří Novou Zem prostřednictvím nových, specifických služeb, které s láskou nabízíte a  jejichž hodnota a síla je vám potvrzována velkým zájmem okolí. Nebojte se za to, co zprostředkováváte, náležitě ocenit.

Tak jako ve všem stvořeném, i zde platí zákon přitažlivosti: najdou si vás vždy lidé, jejichž frekvence ladí s tou vaší. Vaše energie je specifická, neopakovatená. Není možné, aby vaše služby byly pro každého.

Avšak vězte, že si vás najdou lidé, kteří pocházejí ze stejné skupiny duší, jako vy. A tato skupina bude ladit s hodnotu služeb, jaké nabízíte a bude tudíž plně v souladu také s cenami, jaké si nastavíte.

Vejděte do blízkého, vřelého vztahu s bytostí peněz, milovaní. Prociťte, jaká je ve skutečnosti, ve stavu, kdy není zneužita lidským egem.

Ve stavu, kdy s ní spolutvoříte nové mosty mezi světy, v úctě, ve vzájemném respektu vůčit vůrčí  síle, s níž zacházíte.

O tom totiž peníze jsou: o spolutvoření, o boření nefunkčních zdí a o stavění nových, životodárných vizí, hmatatelně, v činech. Žijte své sny na všech úrovních a naplňte svou duchovní hloubku prostřednictvím materiální plnosti.

To Vám ve Světle Vědomí přejí

Akášičtí Mistři & Anthea

Tak. Jak se cítíte? Máte nyní trošku jiný pohled na peníze, než před chvílí? Mě osobně tyto informace nesmírně pomohly v propuštění posledních zbytků ,,kalné vody“ nefunkčních finančních programů.

Víte, tento článek vznikl jako inspirační impuls na rozhovor s mými milovanými přítelkyněmi a kolegyněmi. Bavily jsme se o mém novém nastavení služeb a novém ceníku, který jsem byla vedena poupravit.

Samozřejmě jsme narazily na několik programů z podvědomí, jako je např. ,,finanční nedostupnost“. Přítelkyně, která je obdarována vysokou sociální empatií, posmutněla, že na mé obrazy nebude mít každý.

Člověk by se nad takovým zamyšlením mohl cítit provinile. Otázka však zní: Potřebujete být opravdu přijímáni a odměňováni všemi lidmi? A je to vůbec reálné? Vaše vnitřní dítě možná stále potřebuje být přijímáno všemi a a za všech okolností.

Nicméně, vy jste již dospělí a zralí a víte, že svému vnitřnímu dítěti můžete jít příkladem tím, že zůstanete věrni sami sobě a přestanete se ohlížet na to, co je ,,přijatelné“ a co už je ,,moc“. Protože víte, že ti, kteří patří k vaší skupině duší, si vás vždycky najdou.

KDYŽ PROUD HOJNOSTI VE VAŠEM ŽIVOTĚ DRHNE, PŘÍČINU NEHLEDEJTE VENKU, ALE VEVNITŘ

Vím, zní to jako otřepaná fráze, ale opravdu: vše, naprosto vše, je energie, mající určitý rozsah vibrací – kvalit a hodnot, které určují, co do našeho života přichází a co z něj odchází. Je pravděpodobné, že to víte, ale otázka zní: děláte to tak skutečně? A pokud ano, v jakých životních oblastech tak činíte a v jakých zůstáváte pouze u myšlení/mluvení?

Teď vám povím, jak se misky vah z chudoby do blahobytu překlopily u mě.

V době, kdy jsem se ještě neživila svým posláním a měla jsem hluboko do kapsy, jsem byla už několik let na cestě sebepoznání.

Dalo by se říct, že onu zásadu ,,příčinu vnějších okolností hledej uvnitř sebe“jsem skutečně žila, ale ne na 100%. Neustále jsem vynakládala svůj čas a energii na tvorbu věcí, které ,,by se mohly prodat, protože jsou levné“. A přesto – nebo právě proto, se neprodávaly.

Než jsem se stala matkou, má energie byla roztříštěná do množství kreativních činností. Odmalička jsem byla všestranně nadaná a sice jsem věděla, co mě naplňuje, ale nedokázala jsem se uplatnit. Mé obrazy nikdo nekupoval a přestože mě to frustrovalo, malování jsem věnovala značnou část svého času i v době, kdy jsem měla poloprázdnou peněženku, což považuju za jakousi prověrku, že má láska k malování je opravdová :).

Dlouho jsem byla finančně závislá na podpoře rodiny a nechápala jsem, proč se mi nedaří. Věděla jsem, že to, co tvořím, má hodnotu, a přesto se to ve vnějším světě neprojevovalo. Proč?

Protože jsem k sobě tehdy nebyla upřímná a pravdivá. Snažila jsem se ukázat pouze bezpečnou část sebe sama, která nemůže být příliš souzena a hodnocena.

Věděla jsem, kým bytostně jsem. Vždy fascinovalo putování po hlubinách lidské duše a vše, co se týká dějů mezi nebem a zemí, mezi vědomím a podvědomím

Ale bála jsem se projevit ve své plnosti. Schovávala jsem se za masku umělkyně. A když se za něco schováváte a jste sami sebou jen napůl, hojnost k vám proudí také jen tak napůl.

Kde nastal ten zlom? V mém případě skrze mateřství. V těhotenství jsem zažívala smrt duchovního ega a očistu mých vztahů včetně vztahu k otci (vztah k materiálním hodnotám).

Porodem se ve mě očista dovršila a šla hlouběji, do rodových inkarnačních vrstev. Z mého podvědomí postupně, bolestivě, ale ve výsledku úlevně, odpadaly emoční a mentální programy, jeden po druhém.

Není to pravidlo, ale: dokud žijeme v duálním světě, tak přes omezení vcházíme do svobody a přes bolest sílíme a rosteme do své celistvosti.

A tak se stalo, že jsem se paradoxně začala živit svým posláním až po příchodu mého syna; tedy na začátku nové životní etapy, která je specifická tím, že mám na sebe méně času, než kdy dřív. Přesněji, abych byla upřímná: mám na sebe naprosté minimum času. A přesto se živím svým posláním.

 

Vše je možné, jakmile jsme sladěni s proudem životní energie, s jejím příjmem a výdejem a především s láskou, kterou jsme. Když se ohlédnu zpět, vidím, že míra finančního neúspěchu je úměrná míře ne(sebe)lásky.

Jak se projevuje nedostatek (sebe)lásky?

  • V pocitech, že nejsem dost dobrá/ý v tom, co dělám / kým jsem – Pozor, nemusí se vždy jednat o jasně rozpoznatelné pocity méněcennosti. Já osobně jsem si dřív myslela, že se mě otázka sebehodnoty-sebelásky netýká, protože jsem si už od dětství byla velice dobře vědoma svého nadání a vážila jsem si ho. Až když jsem zjistila, že jsem měla tendenci se umenšovat a přehlížet svou skutečnou touhu duše, narazila jsem na téma sebelásky.
  • Mentální program, že ,,není bezpečné být vidět a slyšet“. To je program, kterým velice často trpí především ženy, které mají v záznamech z minulosti zkušenost, že když se budou svobodně projevovat a budou si stát za svými hodnotami, nemusí se dočkat dalšího rána. Ale nebojte, není to nic neřešitelného: většinou stačí si tyto zkušenosti připustit, vnitřně odžít, uznat právoplatnost svých emocí a pustit je, aby se ve vás mohly usadit nové, životodárné vize sebeprojevení.
  • Vnitřní sabotér a jiné strategie podvědomí. Vnitřní sabotér ve vás může vyvolávat nutkavou potřebu věnovat se něčemu, co nespadá do vašeho hlavního potenciálu a posláním. Nemusí to být vždy otravná práce; může vás to i bavit. Možná máte nějaký dědičný rodový talent. Věnujete se tomu, ale z hloubi duše víte, že to nejste vy. I já jsem to zažila: umělecké kořeny jsou mi vlastní, ale bytostně, svou duší, jsem vědma a průvodkyně rozkvětem vědomí. Kdysi jsem se ale zdráhala si to připustit a tak jsem nevědoky sabotovala sebe a tím i svou materiální hojnost. Pokud i ve vás žije vnitřní sabotér, stačí si uvědomit, že už nechcete dále zrazovat sami sebe a volíte si namísto toho být tvůrcem, který má právo žít svůj potenciál.

Nebojte se být autentičtí a naplňovat postupně, krok za krokem, skutečnou touhu své duše. Dosyťte svůj kalich (sebe)lásky pozorností k sobě samým.

Uvědomte si, nakolik se ve svém životě věnujete sami sobě a nakolik se věnujete věcem a aktivitám, které vás nabíjí a dávají vám smysl. Do čeho investujete svůj čas a energii?

Vím, životní okolnosti jsou dynamické a ne vždy se nacházíme ve svém středu. Přesto, vždy si můžeme zvolit, zda investujeme svůj čas a energii alespoň částečně do něčeho, co nás nabíjí smyslm a radostí. Ať už si uděláte čas na procházku, nebo si třeba koupíte květiny, které vibrací hojnosti doslova sálají.

Vždy máme volbu. Jsme na cestě a jedině naše upřímné rozhodnutí, vycházející ze srdce, je tou silou, která před námi otevírá zázračný proud hojnosti. 

Přeji nám všem zázračné plynutí na vlnách dávání a přijímání.

V radosti a vděčnosti

Margot Anthea

 

 

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.