Margot Gabrielle:

     ,,Miluji žít svou multidimenzionalitu v každodennosti. Inspiruji druhé, aby si také dovolili prožívat svou pestrost a celistvost. Holistický přístup je naší budoucností, kterou můžeme žít už nyní. Každý z nás si zaslouží žít ve své síle, v hojnosti a tvořivosti."

 

 

 

 

HOJNOST, SVOBODA, RADOST, TVOŘIVOST, SEXUÁLNÍ ENERGIE, MÍR V SRDCI, VĚČNÉ VĚDOMÍ A VDĚČNOST ZA DAR ŽIVOTA A FASCINUJÍCÍ BYTÍ V TĚLE. TO VŠE DEFINUJE TO, KÝM JSEM, A CO PŘEDÁVÁM DÁL.

Jsem žena mnoha tváří a talentů – multipotenciálka, která se zamilovala do života na Zemi. Mou řečí duše je psaní, malování, tanec a hudba. Ale také hlubinná práce s lidskou psýché a s řečí těla. Jsem umělec i průvodce, který miluje průzkum po krajině lidské duše. Díky schopnosti čtení z Akáši (informační energetické pole) a jeho aktivační energii dokážu ,,vyhmátnout“ to potřebné a pracovat se záznamy duše efektivně a jednoduše, bez zbytečného hloubání ve své minulosti.

Vedu druhé k přímé cestě. Ty slepé uličky a zajížďky už jsem prošlapala a tak vím, že ve většině případů už jimi není potřeba chodit.

Mým darem je aktivační síla komunikace – schopnost pojmenovat těžko uchopitelné prožitky tak, aby se vaše podvědomí během chvilky přeladilo a přesměrovalo svou pozornost konstruktivním směrem: ,,aha, teď už vím, v čem jsem si bránil/ a co potřebuju udělat jinak, aby moje tělo, duše a mysl mohly kráčet v souladu“.

To vše definuje mou cestu a to, co s láskou předávám dál. Živím se svým posláním, které miluju a naplňuje mě hlubokým smyslem. Vyživuje mě síla přírody a práce s dechem, která mě propojuje s moudrostí duše a světlem Zdroje uvnitř sebe. Fascinuje mě innate – moudrost těla, která ví, kdy a jak se hýbat, co jíst, jaké zvyky si ponechat a jaké přehodnotit. Miluju pohyb, tanec, barvy, malování, zpěv, psaní. Miluju pestrost, kterou život přináší.

Když se ale ohlédnu zpět, vidím, že před několika lety bylo všechno v podstatě naopak:

Měla jsem hluboko do kapsy a i když jsem se snažila živit se prodejem obrazů a konzultacemi, nebyl o mé služby valný zájem. Nacházela jsem útěchu v přírodě, v józe, v umění a tanci – to jediné  bylo stejné tehdy i dnes. Přesto mě fyzická realita obtěžovala. Byla jsem zoufalá ze vztahů, z emocí a z těla, protože jsem nerozuměla jejím zákonitostem a měla jsem pocit, že se to složitě musím učit, zatímco jiní fyzické realitě rozumí bez problémů.

Ano, tenhle problém provází řadu hvězdných a starých duší - holt Doma fungujeme jinak:).

Věděla jsem, že se musím se svým tělem a s životem na Zemi skamarádit, jinak se nic nepohne. A tak mě přesně v den mých 18 narozenin navštívil ,,Boží pohlavek" v podobě těžkého epileptického záchvatu. Nutno dodat, že jsem takové probuzení šokem opravdu potřebovala, protože jsem se do té doby rochnila v pořádném bahně. Coby vysoce citlivá osoba (HSP - ,,highly sensitive person") jsem byla jako houba, která do sebe nasávala emoce každého, kdo prošel kolem. A protože jsem tehdy tento dar považovala za prokletí a neuměla s ním vůbec zacházet, tlumila jsem svou senzitivitu popíjením alkoholu, kouřením cigaret a marihuany. 

A tak se pro mě mimotělní zážitek v podobě blízké smrti stal prvním vysvobozením ze zacyklené reality. Jakobych se vrátila do těla nová, odlehčená a odhodlaná jít cestou své duše. Tehdy mě intuice navedla k mnohaletému studiu a praxi tantra jógy, hatha jógy, mantra jógy, chrámového tance a buddhistických meditací sattipatána-vipassána. Dnes už beru tyto cesty s rezervou, ale vděčím jim za mnohé. Díky nim se probudila paměť mé duše, abych si rozpomněla, že nic z toho nedělám poprvé. 

Až zpětně mi došlo, že znalost mantra-jógy z minulých životů (nauky o vibracích zvuků a jejich působení na tělo a vědomí) je tím, co mi umožňuje načítat jména a příjmení duše. Podobě, jako meditace všímavosti a vhledu, které připravily základ pro schopnost čtení z Akáši -  energetického informačního (kvantového) pole. 

Také tantra-jóga připravila půdu pro mou velkou proměnu - tehdy konečně spadla má maska ,,tomboye" (holky, co se chová a obléká jako kluk). Začala jsem objevovat svou ženskou sílu, a co je hlavní, začala jsem si ji užívat a radovat se z ní. Dnes, po mnoha kotrmelcích a držkopádech v oblasti průzkumu mužsko-ženské energie, provázím druhé zasvěcením do posvátné sexuality a polarizace mužsko-ženské energie.

Tady by to mohlo končit.. Ale nekončí. Ten nějvětší bod zlomu měl teprve přijít. až po letech vědomé cesty. Temná noc duše mě rozdrtila na prach, abych mohla znovu povstat jako fénix, ve zcela nové kvalitě.

S příchodem mého syna na svět jsem prodělala hlubokou temnou noc duše. Došlo mi, že má ,,cesta sebepoznání" se téměř nepozorovaně stala ÚNIKOVOU CESTOU z běžné fyzické reality. Iluze pocitu, že jsem na své cestě už ,,docela daleko", se rozplynula jako mlha a nezbylo nic víc, než hluboký, tehdy bolestný prožitek pokory.

Se zděšením mi došlo, že mě channeling odváděl od toho podstatného. Snášela jsem na Zem vznešené inspirace a posvátnou atmosféru, ale potácela jsem se v naprostých základech, jako je materiální zázemí a finanční zajištění, zdravé vztahy včetně vztahu k sobě, hlubší práce s emocemi a otevřená komunikace.

Mateřství mě doslova posadilo na prdel a nutno dodat, že dopad na Zem byl opravdu tvrdý: mé napojení na Akášu a Zdroj značně zesláblo. Najednou bylo jen mé tělo, emoce a mysl - ty části, kterým jsem dříve věnovala nejméně pozornosti. Mé dočasné odpojení bylo řízené ,,seshora", abych neulítla a věnovala konečně plnou pozornost oněm základním pilířům každodenního života, které jsem si potřebovala srovnat.

Po této velké očistě mé napojení opět zesílilo a já zpětně pochopila, proč jsem prošla zkušeností uletění do vysokých stavu vědomí a poznání zákonů vesmíru, abych následně spadla na Zem a uvedla do praxe vše, co jsem se před tím naučila převážně na energetické úrovni. Zcela jsem přehodntila představy o sobě, o mé cestě a poslání.

Multidimenzionální vědomí, ukotvené v běžném životě, zahrnuje schopnost nelpění, nadhledu nad běžnými situacemi ve vztazích, soucitné jednání, schopnost láskyplné sebereflexe a celistvost.

Už nepochybuji nad tím, že jsem zde jako most mezi Nebem a Zemí, ne jen kosmickou duší, za kterou jsem se kdysi považovala. Důkazem je mi hojnost, která mě od té doby provází na materiální, duševní i duchovní úrovni.

Dnes už vím, že mě životní zkušenosti připravovaly na to, abych lidem předávala zkušenosti sjednocení protikladů a rozporů v různých fázích vývoje duše. Jsem zde pro každého, kdo ucítí volání duše, z velké části ke mě však přicházejí právě hvězdné duše s kosmickým vědomím, které se na Zemi necítí jako doma a ve své každodenní realitě tápou.

Vnímám, že lidé s široce otevřeným vědomím nepotřebují zavádějící informaci o tom, že by se měli uzemnit; potřebují individuální podporu pro jejich integraci a nalezení radosti na Zemi. Potřebují objevit způsob, jak jejich specifické dary uplatnit v reálném životě. 

..A TAK MĚ VŠECHNY TY DRŽKOPÁDY DOVEDLY TAM, KDE JSEM DNES. DÁL SE ROZVÍJÍM A ROSTU, ALE UŽ NE PŘES UTRPENÍ. NÁSLEDUJU SVOU VNITŘNÍ RADOST. ŽIJU SVÉ POSLÁNÍ A MILUJU VÉST DRUHÉ K TOMU, ABY NALEZLI TO SVÉ. A HLAVNĚ, BAVÍ MĚ UKAZOVAT LIDEM PRAKTICKÉ NÁSTOJE K TOMU, ABY SE SVÝMI TALENTY MOHLI I ŽIVIT.

Sama jsem prošla dlouhou, strastiplnou cestou, než se mi podařilo živit se tím, co mě baví a naplňuje mě hlubokým smyslem a radostí. Nasbírala jsem přes své pády a opětovné vstávání na nohy spoustu zkušeností, o které se teď ráda dělím s ostatními. Od dětství jsem si lítala ve svém vnitřním světě a bylo pro mě těžké uchopit své vizionářské nápady v realitě. Co jsem začala, sotva jsem dokončila.

Libovala jsem si v samotě a tichu. Dokázala jsem strávit v ateliéru dlouhé hodiny, ale s lidmi mi už tak dobře nebylo. To je ostatně hlavní důvod, proč ke mě dřív chodilo tak málo lidí: musela jsem projít důkladným uzemněním a oživením důvěry k lidem a k životu. Až pak se mi začalo dařit. 

Proto vždy, když řeším na seminářích nebo individuálních sezeních téma poslání, přistupuju k němu z obou stran: jak z té energetické (čím si člověk nevědomě brání v cestě, a jak to změnit), tak i z technické (jaký typ podnikání zvolit pro to, co člověk chce předávat lidem).

Jakožto vysoce citlivý člověk (HSP – highly sensitive person) jsem  pochopila, že ,,náš druh“ potřebuje k podnikání přistupovat jinak, než je běžné. Proto jsem vyvinula přístup, který nazývám ,,podnikání srdcem“ a ráda pomáhám vysoce citlivým jedincům zvědomit a ujasnit si své cíle a priority, aby v tom byli sví a netlačili se do ničeho, co by se ,,mělo dělat, aby to fungovalo“ – protože i to je jen mentální program, který s klidným srdcem můžeme hodit do koše.

Přesto zpětně vidím, že studium sřední umělecké školy (SUŠG Jihlava) mělo smysl pro mé poslání. Díky znalosti grafického designu a úpravám textů jsem schopná lidem poradit také s výběrem barev, s předáním vize loga a celkového ladění vizuálu. Smyslem je, aby forma podnikání odpovídala obsahu, který tryská přímo ze srdce. 

děkuji, že jdte kus cesty společně se mnou. vaše příběhy mě obohacují, dojímají, naplňují vděčností a smyslem. ve vás vidím kus sebe. dovolit si přijmout podporu není samozřejmost - je v tom síla zranitelnosti a odvahy v srdci. děkuji za to, že ji v sobě máte. nikdy nejsme sami, když si dovolíme být tu jeden pro druhého. a o tom to je.

 S láskou a hlubokou vděčností za vše prožité i to, co teprve nastane,

Vaše

Margot Gabrielle