20. 9. 2020 / 11:00 - 19:30 / Praha, Centrum Adaraya, Opletalova 27

Info k akci

Jak můžete využít sílu posvátné sexuality pro transformaci, sebepoznání? Ať už jste svobodní, nebo v páru, tento aktivační seminář je určen pro každého, kdo se chce na cestě vědomého života posunout dále, a ponořit hlouběji do tajů mužsko-ženského tance polarit.

Cesta posvátné sexuality není v pravém slova smyslu Tantrou. Není primárně o technikách, ani o rituálech. Je o rozpomenutí se na prazákladní sílu Lásky a prapůvodní roli mužské a ženské energie v jejich vědomém spolutvoření, generujícím transformační sílu na úrovni ,,atomové bomby Probuzení" pro celý svět. 

Cílem je zušlechtit vztah k sobě samému (k ženské a mužské polaritě), a celkově ke všemu, co se svém životě více či méně vědomě vytváříme. Zjistíme, jak zacházíme se svou životní, vitální energií, jejíž nejmocnější podoba se tvaruje právě skrze sexualitu, a jak se to zrcadlí v našem životě.

Zvědomíme si, jaké podvědomé programy chováme ve vztahu k mužům, ženám, a k sexuálnímu spojení, abychom to vše obrodili do prapůvodní, čisté podoby této dvojjediné síly. Ukážeme si, jak lze skrze sexuální energii léčit blokující záznamy z naší minulosti, ať už jde o mocenské boje, pokřivené sebe-vědomí, a další témata, jež se sexualitou úzce souvisí.

Hluboko v paměťi duše jsme Mistry Tvoření, Kněžkami a Kněžími Lásky. Jsme Marií Magdalenou, i Kristem. Isis, i Osiridem. Zranění lásky, jež si každý z nás v sobě skrze sexualitu nese, jsou ve skutečnosti klíčem k našim dávným zasvěcením. 

To vše budeme zkoumat v bezpečném kruhu sdílení, a skrze energetické ladění s aktivačními meditacemi. Vytvoříme důvěrný, bezpečný a laskavý prostor. Nebudeme se pouštět do  fyzicky intimních cvičení, ačkoli energetická cvičení budou rozhodně hmatatelná. Ujišťuji vás, že na bližší zkoumání budete mít více než dost materiálu na doma:).

Proč Zasvěcení Růže?

Růže je známá jako Královna květin. Obsahuje v sobě mystérium Stvoření: pomáhá nám pochopit kosmicko-zemské zákony, jednotu polarity, pomáhá nám uchopit naše ctnosti, a učí nás, jak vytěžit zralé plody z přechodových rituálů - iniciací, které život přináší. 

Esence Růže se mi přihlásila jako nosné téma pro seminář ,,Alchymie Lásky - Posvátná sexualita" v tomto termínu, neboť právě Ona je v těchto časech hluboké transformace lidstva cennou učitelkou, která nás učí, jak zůstat ve svém středu s otevřeným srdcem.

Je to přesně pro vás, pokud chcete zažít..

  • Hlubinné sebepoznání mužsko-ženské polarity, zrcadlení ve vašem životě. Zvědomění, jak se svou energií pracovat, a zharmonizovat všechny aspekty vašeho života
  • Vystoupení ze začarovaného kruhu neporozumění mezi mužem a ženou, díky zvědomění nejsilnějších mužských a ženských programů a zranění lásky. Ukotvení nových, harmonických kódů vzájemného porozumění, úcty a soucitu.
  • Rozpoznání destruktivních vzorců chování v sexualitě a ve vztazích. Klíčové kroky k jejich rozpuštění a nahrazení pozitivními vzorci, podporujícími rozkvět posvátné životní síly tvoření.
  • Vyšší úroveň spojení: Práce s Mistry Posvátné Sexuality (Jeshua, Marie Magdalena, a další posvátné páry na jemněhmotné úrovni), a přijetí jejich zasvěcení do tajů sexuální síly
  • Práce s dechem a živou vizualizací pro probuzení jemněhmotného vitálního těla, ovlivňujícího intenzitu smyslových prožitků, a úroveň transformace energie-vědomí
  • Informace o transformační, léčivé síle orgasmu. Několik úrovní vědomí a kvality života dle úrovně prožívání sexuality.

Veškeré občerstvení a pití bude k dispozici na místě.  Jako vždy, podpoří nás také krystalový portál pro aktivaci a ukotvení všeho předaného.

INFORMACE K ZÁVAZNÉ REZERVACI:

info@anthea.cz

Místo konání: Praha - Institut Adaraya (Opletalova 25, naproti hlavnímu nádraží)

Cena semináře: 2 200 Kč 

Pro závaznou rezervaci zašlete zálohu 1000,- na č.ú.: 2001279022/2010

! Prosím, zálohu posílejte až po mém potvrzení Vaší rezervace !

Pokud Vám odpověď ode mě nepřišla do týdne, znamená to, že stále zpracovávám objednávky  před Vámi a k Vám se dostanu později. Objednávek je mnoho a není v mých silách odpovídat dříve. Děkuji za pochopení. 

 

...Chcete vědět víc, než se přihlásíte?

Má cesta k Posvátné Sexualitě

Téma mužsko-ženské energie pro mě bylo zásadní od dětství. Tehdy mi ještě nedocházelo, jak moc. Bývala jsem velmi v mužské energii: v dospívání jsem se oblékala a chovala jako kluk, a s dívkami jsem si neměla co říct. Až o mnoho let později mi došlo, že to bylo nevědomě ovlivněno komplexem ve vztahu otci. Tak moc jsem se mu chtěla zavděčit, až jsem zapomněla na svou přirozenou krásu a sílu ženství.

Když jsem po letech hledání našla cestu zpět k sobě, duše mě zavolala ke studiu tradiční indické tantra jógy. Práce s dechem, vizualizací a pánevním dnem během měsíce dokázala zharmonizovat polarity v mém těle tak, že jsem se nepoznávala: začala jsem spontánně nosit šaty, přestala jsem jíst maso, pít alkohol a kouřit, přišly mi do života úžasné přítelkyně, a celkově mě bytí ženou konečně začalo bavit a naplňovat. 

 Pak ale jakoby se proud zastavil, a já cítila, že dále musím pokračovat sama, protože už to není ,,ono". Tehdy se mi, po pár měsících ,,ničeho", spontánně otevřel akášický kanál, a má paměť duše se začala probouzet.

Tehdy jsem pochopila, že jsem byla povolána k této cestě mimo jiné proto, že jsem bývala, tak jako mnoho dalších žen, chrámovou kněžkou lásky, která zasvěcovala muže do vědomé práce s energií. Uvědomila jsem si, že pokračuji v linii Marie Magdaleny,  řádu Isis, nebo také sesterského - rytířského řádu Růže, kde bylo posvátné spojení známé pod pojmem hieros-gamos. 

Od té doby, v propojení s Mistry Posvátné Sexuality, mi bylo zvědoměno mnoho informací, které mi pomohly a stále pomáhají na cestě láskyplnějšího, pravdivějšího a hlubšího vztahu k sobě, k mužům,  k životu. Cítím v sobě mnohem více radosti, vitální energie a tvůrčí inspirace, než kdy dřív. Jsem v propojení s Akášou mého Lůna a naslouchám moudrosti posvátných svitků, jež jsou v něm ukryty, stejně tak, jako jsou ukryty hluboko v mužských srdcích. 

V mém srdci hoří plamen vášnivé touhy po obrození planety skrze kolektivní vyrovnání mužské a ženské energie - vědomí lásky, jež mezi námi odpradávna proudí, a svou silou doslova tvoří nové světy.

Je mi ctí a potěšením, že vás na tuto cestu mohu vzít s sebou, a sdílet s vámi mé zkušenosti i informace, které podpoří vaši osobní, i celoplanetární transformaci, ve jménu Lásky k Životu.

Ve vděčnosti a hluboké úctě,


Chci si zarezervovat své místo:


Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedeno přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Meditačně-pohybová cvičení pro přepis DNA a aktivaci tvořivé síly

* Závěrečná meditace a sdílení v kruhu

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou"