Aktivace Akášického kanálu: Hlubší souvislosti, které musí znát každý načítač

AKÁŠICKÝ KANÁL: CO TO JE A K ČEMU SLOUŽÍ?

Každý z nás má ve svém energetickém vybavení k tomu, aby mohl načítat informace z úrovně Vyšší Moudrosti a láskyplného nadhledu A to je právě tzv. akášický kanál. Není to rozhodně záležitost vyvolených. Jen je potřeba vědět, jak svůj akášický kanál aktivovat.

Je to stejné, jako se vším: když nějaké činnosti věnujeme pozornost a energii, brzy se zorientujeme a postupem času jsme si svými schopnostmi jistí. Když se například učíme hrát na hudební nástroj, také ze začátku užíváme noty a přemýšlíme nad našimi pohyby, později se ale vše stane automatickým a přirozeným.

Říkám to proto, že když si lidé postěžují, že jim žádné inforace nechodí, je to zpravidla proto, že nedávají dostatečnou pozornost-energii tam, kam je potřeba. Proto se s vámi dnes podělím o to, jak se připravit, když chcete získávat podporující vedení ,,zeshora“ pro svůj život.

PRVNÍM DŮLEŽITÝM KROKEM JE SPŘÁTELIT SE SE SVOU MYSLÍ A ZJISTIT, JAK ,,PŘEPÍNAT“ Z BĚŽNÉ EGOISTICKÉ MYSLI DO VYŠŠÍ, BOŽSKÉ (AKÁŠICKÉ) MYSLI.

Egostická mysl je ta naše ukecaná část, která má potřebu zacyklovat se ve starých příbězích – je to náš starý známý kolovrátek:). Tvoří scénáře, vyplavuje negativní emoce a neumožňuje nám dojít ke smíru a k opravdovému řešení. Pokud to chceme změnit, musíme být ochotní opustit staré příběhy a otevřít svou mysl.

Akášická mysl je naopak ta část, která si je vědoma naší ,,nižší“ mysli, ale nenechává se jí strhnout. Je takzvaně nad věcí a je otevřená přijetí informací, jež jí pomohou vyjít z jakékoli situace jako vítěz, jenž pochopil svou životní zkušenost, vytěžil z ní sladké plody a je připraven posunout se na základě svého jasného vedení dál.

JAK TEDY PŘEPNOUT Z EGOISTICKÉ MYSLI DO MYSLI AKÁŠICKÉ?

Jak jsem už zmínila, v první řadě je důležité mít se svou myslí dobrý vztah. Často se setkávám s tím, že lidé mají negativní vztah ke své mysli, protože jsou přesvědčeni, že je potřeba řídit se srdcem. O tom žádná, s tím nelze než souhlasit.

Na druhou stranu, jsme celistvé, multidimenzionální bytosti a je dobré si uvědomit, že vše je propojené. Srdce má více vrstev vědomí, stejně jako mysl. Svrchní vrstva srdce je emoční, a je to vlastně druhá strana mince egoické mysli.

Pozor, na tom není nic špatného, je to součást našeho lidství a je důležitá. Ale je dobré vědět, že z této úrovně žádné Moudrostí prostoupené informace nenačteme, protože emoční vrstva srdce je velmi subjektivní a snadno ovlivnitelná zraněními z minulosti.

Když však prostoupíme hlouběji do Chrámu Srdce, rozhostí se v nás hluboký klid, nezaujatost a jasno-cítění. V této vrstvě ustupují emoce, aby nastoupily city – tedy zkušenostmi nezabarvené zprávy naší duše. Duchovní srdce se v tomto bodě propojuje s Božskou myslí, jež je stejně tak klidná, nezaujatá a schopná přijímat Vyšší informace. 

TAKŽE, PRVNÍ RADA ZNÍ: SPŘÁTELTE SE SE SVOU MYSLÍ, S EMOCEMI, S EGEM, NEBOŤ TO JSTE VY. JAKMILE K TĚMTO LIDSKÝM ČÁSTEM SEBE SAMA PŘESTANETE BÝT V ODPORU, PARADOXNĚ NA VÁS NEBUDOU TAK SILNĚ DORÁŽET SE SVÝMI LIMITUJÍCÍMI SCÉNÁŘI. DÍKY TOMU BUDETE SCHOPNI VNOŘIT SE DO DUCHOVNÍHO SRDCE A DO BOŽSKÉ MYSLI.

Zadruhé, aby se božská mysl začala otevírat, je důležité přemisťovat častěji pozornost-energii z hlavy do prostoru půl metru až metr nad hlavou, kde sídlí centrum Hvězdy Duše – naší Božské mysli, vyšší moudrosti.

Určitě jste si všimli, že v dnešní době máme energie v hlavě až moc. Nevědomě přiživujeme základní úroveň mysl a nedovolujeme si tak postoupit na další stupeň vývoje. Přitom to jde tak jednoduše:

Vydechovat energii z hlavy a ze srdce do prostoru nad hlavou, a dále do kosmu. Jakmile si zvykneme ,,přemýšlet“ se zaměřením pozornosti na bod nad hlavou – na Hvězdu Duše, zjistíme, že se naše mysl chová jinak, než dřív. Božská mysl sestupuje do mysli lidské, a ta egoistická část už nemá hlavní slovo.

DRUHÁ RADA TEDY ZNÍ: POUŠTĚJTE ENERGII Z HLAVY S VÝDECHEM NAHORU, DO PROSTORU VYSOKO NAD HLAVOU, DO HVĚZDY DUŠE, A ZAČNĚTE SE PŘI BĚŽNÉM PŘEMÝŠLENÍ ZAMĚŘOVAT NA TENTO BOD.

Když se mi akášický kanál spontánně otevřel, s úžasem mi došlo, jak zásadní je, kam jsme zvyklí směřovat naši pozornost a energii. Uvědomila jsem si, že být doslova ,,ve svém středu“ je základním klíčem k úspěchu. Stát či sedět zpříma, zaměřit dech na celou osu své páteře, a vnímat proud energie procházející všemi centry.

Akášický kanál je vlastně světelný sloup podél páteře. Je to střed naší osy, naší posvátné geometrie těla.

Zaměříme-li se do svého středu, vejdeme do našeho vnitřního chrámu. Do prostoru hluokého míru, stability , bezpečí a tiché blaženosti. To je stav vědomí, v němž jsme připraveni přijímat informace z úrovně Božské moudrosti a nadhledu.

Jsme-li doslova ve svém středu, v propojení se všemi hlavními centry našeho těla, může se posvátná geometrie našeho energetického pole začít roztáčet a nabírat na vysokých vibracích, které jsou potřebné k tomu, abychom získávali informace z vyšších dimenzí, než je dimenze fyzická (emoční, mentální, skrze kterou běžně nazíráme situace v našem životě).

Jasnozřiví jedinci si mohou povšimnout, že když je náš akášický kanál neaktivní, nebo málo používaný, jeho vyzařování se omezuje na úroveň fyzického těla (od první čakry po šestou). Pokud je však akášický kanál správně aktivovaný, jeho záření sahá daleko za hranice fyzického těla, hluboko do Země a daleko do kosmu.

Prolíná se s centry vyššího vědění, moudrosti a čistého zření, a proto jsme schopni ,,přepnout“ z běžného lidského vnímání do vyšší perspektivy, která je schopná odpovědět na naše otázky z roviny hlubšího pochopení.

Dojdou nám netušené souvislosti, a pokud je to pro nás vhodné, uvidíme i velmi konkrétní informace týkající se zásadního životního období, které do našeho emočního prožívání situace vnesou náhlé pochopení, soucit a zázračně rychlé odpuštění.

Aby to ale nevypadalo, že všechno je to jen o éteru, a Země nikde: ano, propojení se Zemí je stejně tak zásadní, jako propojení s éterem. Přesněji, je důležité propojovat se přímo s Jádrem, s Hvězdou Země, odkud se větví informační síť Akáši Země. Z tohoto jádra čerpáme silnou stabilitu, vystředění, neochvějnou důvěru a bezpečí.

Prožitek lásky k Zemi jako k Matce, na níž se cítíme naprosto bezpečně a milovaní, je tou nejvyšší, zcela přirozenou ochranou před všelijakými entitami. Je nanejvýš důležité, abychom takovou důvěru a bezpečí pociťovali, když se chystáme načítat informace.

Přesně z toho důvodu provázím v audiovizualizaci Aktivace Akášického kanálu v první řadě propojením s Hvězdou Duše a propojením s Hvězdou Země, a až po důkladné očistě a vstřebání Světla Zdroje přichází na řadu samotná aktivace posvátné geometrie těla, včetně akášického kanálu.

Jsem si jistá, že tyto tipy a informace vás velmi posunou, budete-li se k nim opakovaně vracet. Jak se říká, učený z nebe nespadl, a všechno je o tom praktikovat, praktikovat, praktikovat:).

Přeji vám vzrušující a požehnanou cestu napříč Akášickými Záznamy.

S láskou,

Margot Anthea Gabrielle

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.