Jarní rovnodennost: rovnocennost žen a mužů?

Od bodu jarní rovnodennosti uplynulo už pár dní. To ale rozhodně neznamená, že už je za námi – naopak, bodem obratu teprve začala.

Jarní rovnodennost přináší téma rovnocennosti, vyrovnanosti a harmonie a letos je prodchnutá silnou transformační vlnou, která vynáší z hlubin lidské duše ty nejskrytější vrstvy zranění a bezpráví, jaké jsme kdy jako ženy a muži po mnoho životů zažili.

V těchto dnech se do nás vlévají energie, které vynášejí na povrch hlubinný příběh o umlčené ženské duši a o spícím mužském srdci.

Je to příběh o násilí a bezpráví, za kterým se skrývá nerozpoznaná touha po lásce, míru a rovnocennosti. Touha po harmonickém doplňování polarit, díky kterým zde na Zemi žijeme a tvoříme.

Ženám se může stát, že v těchto dnech zažijí nepříjemné vhledy do svých minulých inkarnací, v nichž zažily zkušenost upálení nebo jinou násilnou formu umlčení své pravdy. Muži zase mohou pocítit nevysvětlitelné návaly hněvu a zároveň smutku, který plyne z podvědomého vědění, že v minulosti byli spoluúčastníky rozbrojů a válek.

Jsou to silné emoce, silné vzpomínky, silné procesy, kterým je potřeba věnovat dostatek času a prostoru, aby mohly odejít. Nebraňte se jim a odevzdejte se jejich odžití, abyste v sobě uvolnili místo pro nové, zdravé kódy rovnováhy a zdravé polarity uvnitř i vně.

A až se tak stane, prožijte uvnitř sebe vědomí, že nikdo není nikomu nic dlužen.

Vaše duše ví, že hra na viníky a oběťi slouží pouze k tomu, abyste poznali, že jste se mnohokrát v těchto rolích prostřídali, a abyste (v ideálním dosažení potenciálu) zažili hloubku lidství a otevřeného srdce.

Matriarchát a patriarchát se v různách rovinách a vrstvách střídal po mnoho věků: ženská pýcha a vyvyšování se ve jménu Bohyně doplatila na mužský hněv, vzešlý z neuznání jejich rovnocenně božské podstaty. Muži nebyli podpořeni v projevu jejich božského vědomí a ženy za sebou necítily oporu, která by jim umožnila muže podpořit jejich přirozenou ženskou esencí.

Nikdo není nikomu nic dlužen. Podívejte se na celou tuto hru na přetahovanou z té lepší stránky.

Zkušenost bezpráví v ženách vzedmula oheň jejich vnitřní Síly a zkušenost nepřijetí v mužích zatnula trn do srdce – do srdce, které bylo zkamenělé a teď je oživené city.

Nyní máme nejlepší předpoklady pro smír a uzavření starého příběhu.

Muži, požehnejte ženskému aspektu uvnitř vás. Ženy, požehnejte mužskému aspektu uvnitř vás. Nechte pak vyzářit navenek do vašich životů vnitřní prolnutí ohně a vody, svatbu polarit, která zplodí něco zcela nového.

Překročte práh toho starého příběhu a následujte touhu své Duše. Ona ví, co chce a je schopná vás dovést k tomu, abyste začali přepisovat dějiny.

Ne nadějným vzhlížením k vzdálené budoucnosti, v které se snad ženy budou moci opravdu svobodně projevovat a muži žít v síle opravdových citů a ctností, ale tím, že ten příběh budeme vyprávět a začít žít už TEĎ.

Kosmická a Zemská síla, která v tuto dobu proudí do našich životů, připomíná, že naše podstata nezná ,,výhody“ či ,,nevýhody“ v zákonu pohlaví. My všichni jsme původem androgynní bytosti.

A tím, že se jimi staneme znovu, uvnitř sebe, se můžeme plně a v lásce ujmout naší právoplatné role muže anebo ženy v tomto životě. Jsme tu od toho, abychom se doplňovali.

Nechme se prostoupit vědomím rovnosti a harmonie, o které jarní rovnodennost šeptá ve větvích stromů. Vyprávějme nový příběh, který chceme vidět ve světě.

To nám všem přeji!

Vaše Margot

Chcete čerpat inspiraci z vhledů a článků pravidelně?  Stáhněte si e-Book zdarma a zůstaňte s Tvůrčí Silou Vědomí ve spojení!

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.